FIBERNÄTET

Fibernätet har blivit större och täcker stora delar av Rolfstorp, Grimeton, Gödestad och täcker in Mjöavad, Tjärby och Stenstorp, samt delar av Rolfstorps samhälle. Byggnationen klar blev årsskiftet 2019 - 2020.

Denna senaste utbyggnaden hart delvis bekostats med stöd från EU

© Copyright Elisabeth Nestor 2018