Fibernätsbygge med projektstöd från EU

Vi har byggt ut fibernätet i Grimeton - Mjöavad - Gödestad - Djurarp med stöd från EU

Projektstödet beviljat

Vi kommer att få  hela det beviljade beloppet

Föreningen har också fått pengar från Varbergs Sparbank

© Copyright Elisabeth Nestor 2018